תהליך השינוי כצורתו של שעון חול

לא פעם, אני מדמה את תהליך העבודה עם אכילה רגשית לצורתו של שעון חול ואולי אף לפסלו של אניש קאפור במוזאון ישראל בירושלים.

צורת שעון החול ממחישה עבורי באופן המדויק ביותר את התהליך. תהליך, שבו עם הזמן, מתקיימת תנועת התכנסות אל נקודה מימנה מתאפשר לנו לשוב ולהתרחב אך באופן שונה מזה שהכרנו קודם.

שלב ההתכנסות מגלם בתוכו בו זמנית תהליך של זיהוי, שמיטה וטיפוח גם יחד. הזיהוי מתייחס לדפוסים, הרגלים, תפיסות, עמדות, מחשבות שמתעוררות, מפעילות ומנהלות אותנו, תחושות, רגשות...זיהוי שיחות ורעשים פנימה, זיהוי מערכות היחסים בחיינו המשליכות על האכילה שלנו, מי יותר, מי פחות, מגבירות מצבי אכילה רגשית או קשורות בדרך כזו או אחרת לאי יכולתינו לייצר בה שינוי, זיהוי התשוקות או העדר התשוקות בחיינו, הרצונות שלנו, הערכים החשובים לנו המטרות אותן היינו מבקשים להשיג בין אם הן קשורות לאכילה ולגוף באופן ישיר או אולי באופן עקיף, זיהוי צרכים תזונתיים, בריאותיים, מצב נפשי, האם נדרשת התערבות/ תמיכה של איש מקצוע נוסף, פסיכולוג, פסיכיאטר ועוד...

הזיהוי הנ"ל, מתאפשר הודות לטיפוח הקשבה עמוקה מתוך עיניים טובות וחומלות, הוא המתקיים בו זמנית לזיהוי והוא מרכיב הכרחי ומשמעותי מאין כמותו. מרחב זה בו מתאפשר זיהוי חומל הוא המטפח את האפשרות לשמוט ולהניח לעמדה מוכרת ואוטומאטית שהתקיימה בנו  ומאחיזה בנימה של ביקורתיות ושיפוטיות, מה שמייצר מרחב של השקטה ותחושת קבלה עצמית עמוקה יותר.

השלב הזה על כל מרכיביו בעצם כמו מאפשר ללכת, להתכנס ולייצר "תנאי קרקע" טובים ופוריים יותר וברגע ש"תנאי הקרקע" טובים ופוריים יותר מתאפשר להתחיל לזרוע ולהצמיח פעולות שהן בהתאמה לנו ומיטיבות עבורינו.

כמו היה חלקו העליון של שעון החול החלק בו מתקיימת בעיקרה עבודה הוויתית, תודעתית, קוגניטיבית אשר הולכת ומזדקקת עד לנק' המפגש בין שני החלקים העליון והתחתון ומכאן היא הולכת ומתרגמת לפעולה, לעשייה ולהתנהגות שהן כולן פועל יוצא לזיקה בין החלקים ולהשתקפותם זה בזה.

מרכיב הזמן בשעון החול, בא להזכיר לנו כי זהו תהליך וכתהליכים הוא מבקש לכבד את הזמן הנדרש ולטפח סבלנות, אורך רוח ואמונה בדרך.

כמה זמן? אין לדעת... מי יותר, מי פחות... זה משתנה מאדם לאדם.

עוד דבר שמרכיב החול מבקש להזכיר לנו והוא שכל גרגיר שעובר מחלקו העליון של שעון החול לחלקו התחתון הינו משמעותי, גרגיר ועוד גרגיר הולכים ונערמים, הולכים ומצטרפים זה אל זה, עד יוצרים את ערימת גרגרי השינוי וזו, הולכת וגדלה. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.