אופי המפגשים image
סה"כ כ-15 מפגשים שבועיים.

מפגש ראשון - אורכו כשעה וחצי ובו מתקייימת שיחת היכרות דרך שאלות מובנות לטובת היכרות של המתאמן/נת עם עצמם והיכרות שלי איתם. לאחר המפגש נשלחת למתאמן/נת מפת אימון אותה יכינו לפי הנחיות והיא תשלח אלי כ-48 שעות לפני המפגש הבא.
ב-13 מפגשים - מתקיימת עבודה דרך מפת האימון ( חזון, כוונות חיים, ערכים, יחסים ) אשר משלבת עבודה דרך שאילת שאלות בד בבד עם תשומת לנשימה, תחושות ורגשות. בתום
המפגש ה-14 נשלחת למתאמן/נת שיחת סיכום/סיכום ביניים, אותה הוא ממלאים לפי הנחיות והיא נשלחת אלי כ-48 שעות לפני המפגש הבא.
מפגש 15 - שיחת סיכום/סיכום ביניים דרך הדברים שהמתאמן/נת כתבו יחד עם התייחסות שלי לתהליך יחד עם קבלת החלטה בהתאם לצורך לגבי המשך עבודה בפורמט שבועי/ דו חודשי או סיכום וסיום תהליך.